ฝึกงาน โปรดักชั่นเฮ้าส์

 

รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561 - 2562

 

                               มกราคม  - มิถุนายน 2562                               สิงหาคม  - ธันวาคม 2562
                                 ปิดรับสมัคร                                  เปิดรับสมัคร

 ตำแหน่งที่เปิดรับ


ผลิตสื่อโฆษณา
กราฟฟิก - ครีเอทีฟ
ตากล้องวิดีโอ - ตัดต่อ

วางแผนการตลาด
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง​
ออกแบบ Website


 สถานที่ฝึกงาน

บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

151/7 ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220รายชื่อ มหาวิทยาลัย ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน


 1. มหาวิทยาลัย แม่โจ้ 

2. มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล อีสาน

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล สุรินทร์

7. มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา

8. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

9. มหาวิทยาลัย รังสิต

10. มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา

11. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

12. มหาวิทยาลัย นครพนม

13. มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต

14. มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

15. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

16. มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

 

Visitors: 19,216