ฝึกงาน โปรดักชั่นเฮ้าส์

 

รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 - 2563

 

                               มกราคม  - ธันวาคม 2562                               มกราคม 2563 เป็นต้นไป
                                 ปิดรับสมัคร                                  เปิดรับสมัคร

 ตำแหน่งที่เปิดรับฝึกงาน


ผลิตสื่อโฆษณา

ครีเอทีฟ
กราฟฟิก
โมชั่นกราฟฟิก
ตากล้องวิดีโอ
ตัดต่อวิดีโอ

วางแผนการตลาด
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง​

 สถานที่ฝึกงาน

บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

151/7 ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220รายชื่อ มหาวิทยาลัย ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน


1. มหาวิทยาลัย แม่โจ้

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล อีสาน

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล สุรินทร์

7. มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา

8. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

9. มหาวิทยาลัย รังสิต

10. มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา

11. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

12. มหาวิทยาลัย นครพนม

13. มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต

14. มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

15. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

16. มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

17. มหาวิทยาลัย เนชั่น

18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

20. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์

 

Visitors: 27,981