ฝึกงาน โปรดักชั่นเฮ้าส์

 

รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563

 

                               มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563                                          กันยายน 2563 เป็นต้นไป
                                             ปิดรับสมัคร                                                     เปิดรับสมัคร

 ตำแหน่งที่เปิดรับฝึกงาน


ผลิตสื่อโฆษณา

ครีเอทีฟ
โมชั่นกราฟฟิก
ตากล้อง วิดีโอ
ตัดต่อวิดีโอ


วางแผนการตลาด
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง​

 สถานที่ฝึกงาน

บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

151/7 พฤกษาไพร์ม ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220รายชื่อ มหาวิทยาลัย ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน


1. มหาวิทยาลัย แม่โจ้

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล อีสาน

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล สุรินทร์

6. มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา

7. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

8. มหาวิทยาลัย รังสิต

9. มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

15. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

16. มหาวิทยาลัย นครพนม

17. มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต

18. มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

19. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

20. มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

21. มหาวิทยาลัย เนชั่น

22. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์

23. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

24. มหาวิทยาลัยบูรพา

 

Visitors: 51,294